Liên hệ

Địa chỉ

Trung tâm xúc tiến du lịch Phú Yên
98 Duy Tân
Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

057. 3556377

Mạng xã hội

Về chúng tôi

Là trung tâm khai thác tiềm năng du lịch, đẩy mạnh hợp tác du lịch của tỉnh Phú Yên.

Xem thêm

Liên hệ  Form